Páginas vistas en total

domingo, mayo 20, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

18. odmítnutí divu jako legitimizace
Čáslav 20.5.2012

Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl: „Večer říkáte: ‚Bude krásně, je pěkný západ.‘  A ráno: ‚Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.‘ Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete?  Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ Opustil je a odešel. Matouš 16:1-4

Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: «Al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás.» Entonces Jesús los dejó y se fue. Mateo 16:1-4

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
  To je největší a první přikázání. Matouš 22:37-38

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”3 —le respondió Jesús—. Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22:37-38

Co s tím Ježíšem je? Co je zvláštní na tom, co se kolem Něj děje, co On působí? Dnes máme velkou příležitost to pochopit. Na příběhu odmítnutí znamení z nebe

Co chtějí po Ježíšovi? A proč je odmítl? Uvidíme!

***
Když máte rozumět tomu, co se děje, je potřeba víc záchytných, orientačních bodů, kót. V kriminálkách jste to viděli: do díry po kulce ve dveřích nasunou drát a ten jim ukáže, odkud se asi střílelo. Ale stejně neví, kdo střílel a proč. Takhle je to se vším, co se děje. Nějak věci vznikají, někam se posouvají, a mezitím se ještě všelijak jejich dráha klikatí a míchají se do toho motivy a záhyby lidského srdce a vnáší tam zmatek...
Potkáte někoho se zkrvavenou zbraní a on bojoval za svobodu národa. Někdo usiluje o spravedlivější řád a přitom vyvolá revoluci a poškodí život národa na století. Těžko rozumět tomu, co se děje. Proto je dobré mít víc záchytných, orientačních bodů. Můžete víc rozumět tomu, odkud, kam a proč se co děje.

***
Když chtějí po Ježíšovi znamení. Co chtějí?
Vidí to, co se děje kolem Ježíše, je tušení (možná nárok?), že by to mohlo být To Dobré "od Boha".
Ale... jistota není.Tak chtějí, aby jim dal ještě jeden orientační bod, aby to tušení a nárok "legitimizoval", potvrdil, prokázal třeba nějakým mimořádným činem, zázrakem. Chtějí se ujistit, že mezi tím, co se kolem Ježíše děje a Bohem je "přímá souvislost". Že to je opravdu od Něj.

***

Ježíš odmítne. Proč?
Je za tím: když to nevidíte, že Bohu jde o lidi, a to s takovou přímostí... která nepotřebuje další "prostředkování", a která nemá "vedlejší zájem" nebo úmysly tak... to vidět nechcete a nebudete...
Lásce se rozumět taky nedá, je nad chápání, ale skutečná Láska je přímá. Nenechává v srdci místo pro záhyby, vedlejší motivy, sleduje soustředěně dobré pro toho, ke komu míří.
Chtít se ujistit Láskou - se nedá. Když to zkusíte, minete ji nebo ztratíte. Do lásky se musí vstoupit, s odvahou a důvěrou. Nebo nevstoupit.

Mezi Boha, jak se v dobrém u Ježíše dotýká lidí, se nedá a nemusí nic vsouvat. Když se o to pokusíte, budete to chtít, tak to prozrazuje nevěru ( že To nevidíte, vidět nechcete nebo možná nedokážete).

To je zvláštní kolem Ježíše: Jde o Dobré pro lidi, Dobré z pramene bytí, Dobré od Boha, které je prostředkováno přímo - Ježíšem, který byl bez záhybů srdce a duše, bez problému se sebou samým, bez vedlejších záměrů... dogmaticky vyjádřeno "byl bez hříchu".

Do toho, co působí Bůh, se smí vstoupit, směr jeho Působení (Lásky) je u Ježíše zřetelný a prostý. Dokonce i záhyby naší duše a našeho srdce, které tak poškozují všechno, co děláme a působíme (jak sledujeme svůj záměr a necháváme se i sami sebou mást) to nemohou zastavit, zničit. Dokonce i podezřívavé záhyby našeho srdce se mohou vyhladit!
Všechno co se děje, dostává u Ježíše směr... k Bohu. A člověka to unáší. ale vstoupit se musí. Může!

Děkujeme za to, že nám dáváš prožít, že věci jsou prosté - když jde o Lásku. O Tvou Lásku.
bratr farář Pavel Jun