Páginas vistas en total

domingo, junio 10, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

20. Víra a divy
Čáslav 10.6.2012

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“  A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“  Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ Matouš 9:27-29

 Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: —¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David! Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y él les preguntó: —¿Creen que puedo sanarlos? —Sí, Señor —le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: —Se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9:27-29

Mluvíme o tom, co se dělo kolem Ježíše. Teď o jeho činech - "divech". Nápadné při vyprávění Ježíšových divů je, jak často (skoro vždycky?) se při nich mluví o víře. Nedalo by se v tudle chvíli přijít na to, co je to vlastně víra?
Co je víra, podle které se děje div ("podle vaší víry se vám staň"), která působí div ("tvá víra tě uzdravila")...

***
Mohli bychom začít touto větou: "Na tom musím trvat". Myslím, že ji znáte.
Kde vězí ve vašem srdci a čeho se drží? "Na tom musím trvat"... Na čem trváte?

To trvání... Může být různé. Dá se to vyjádřit pomocí obrazem "astronomické konstelace".

Trvání můžr být pyšné.
"(Sorry), na tom já musím trvat, na tohle já mám totiž právo".
       Vždyť (ten astronomický obraz): jsem jako slunce, kolem kterého se všechno točí.

Může to být naopak výraz zoufalství.
"Na tomhle musím trvat, tohle pustit, vzdát nemohu, protože jinak mi už nic jiného nezbývá".
                           Jsem jako dohasínající a rozpadající se kometa.
                          Už už se rozpadne na prach.

Může to být také výraz smyslu pro spravedlnost. "Takhle to přece má být".
                           Tahle planeta je přece jasná a čistá a tahle mlhavá, a tahle si na planetu jen hraje a je to jen mlhovina. A takhle přece probíhají dráhy nebeských těles.

Trvání pyšné. Trvání zoufalé. Trvání spravedlivé.
Slunce, kometa, planety a jejich nebeské dráhy.

***

Když slepí přišli za Ježíšem, tak taky trvají... jejich příchod a jejich sledování (až pronásledování) Ježíše je jasné Trvání, neodbytné... Jaké je? Slunce, kometa, planeta a nebeská dráha...?

Trvají s pocitem práva...? Těžko.
S pocitem spravedlnosti...? Neodvolávají se na nic. Nejspíš tak s pocitem zoufalství? tohle je naše poslední naděje.

Ale dojem z toho trvání "na svém" je jiný... (i z jiných uzdravení u Ježíše). Takhle přece nevolají na každého, kdo jde okolo. To je trvání nově probuzené - Ježíšem, opírající se o Něj, potvrzené Jím...! Trvání opírající se o - Milosrdenství druhé strany.

***

Je ještě jedno trvání, na které jsme zapomněli. Které je důsledek toho, že jste potkali... Někoho, kdo byl Vstříc... - a projev takto potvrzené naděje.

Touha, naděje a její potvrzení vstřícností druhé strany - to všechno v tu chvíli jaksi zapadne dohromady. Nosíme v sobě Touhu, širokou, bezbřehou, bez opory... nevíme o ní, jestli má nebo nemá smysl, a hlavně jestli se potká s možností naplnění... a pak - najednou u Tebe, s Tebou, před Tebou, kvůli tobě, teď...
                       Vzniká zvláštní konstelace.
                        Astronomickým obrazem? Možná "konjunkce".
                                   "Konjunkce je termín užívaný v poziční astronomii a astrologii. Znamená to, že se z                                                                        pohledu některého místa (obvykle na Zemi) dvě nebeská tělesa nacházejí na téže
                                              pozici na obloze."
Láska vytváří tuhle zvláštní konstelaci. Konjunkci. A pak se dějí věci!
Musíme přidat ještě jeden druh trvání. Trvání pyšné. Trvání zoufalé. Trvání spravedlivé. A k tomu. trvání opírající se o Lásku a jí potvrzené.
Slunce, kometa, planety a jejich nebeské dráhy, konjunkce.

Když slepí přišli za Ježíšem, tak jejich příchod je trvání kvůli Ježíšovi jím probuzené a jím potvrzené.
Konjunkce.

Ta konjunkce je vícenásobná!
V zákrytu je Ježíš a Bůh - to pro ty nemocné, těm nemocným.
A přitom jakoby Ježíšovi byli zase v zákrytu ubozí a Bůh a tak vzniká..."superkonjunkce", kdybychom zůstali u toho obrazu. (A to je "Království boží"?).
Ježíš, Bůh, člověk, touha je potvrzená, ale není pyšná, zoufalá ani spravedlivá, je z vzájemnosti, která roste z Boha.

Takové trvání na... (Boží Lásce) je taky popis společenství.
My smíme být tohle: ti, kteří trvají na Boží lásce
Ježíš dává důvod a odvahu na Ní trvat. I když... I když... Přestože... Amen.

Děkujeme za to, že můžeme trvat na Tvé Vstřícnosti.

bratr farář Pavel Jun