Páginas vistas en total

domingo, agosto 19, 2012

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

27. Ježíšova – Boží logika náklonnosti
Čáslav 19.8.2012
L 7:39 - 42 Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: "Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice." Ježíš mu na to řekl: "Šimone, chci ti něco povědět." On řekl: "Pověz, Mistře!" - "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?"

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de mujer es: una pecadora.» Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: —Simón, tengo algo que decirte. —Dime, Maestro —respondió. —Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Lucas 7:39-42

***
Nežijeme jen tak, žijeme podle… podle určitých logik nebo principů. Myslím tím, že naše srdce (duše) má své životní předpoklady, soudy, které nám připadají jasné a předem dané, o kterých se nepřemýšlí a nediskutuje, protože jsou – dané, jasné.

Jen namátkou nejběžnější logiky, principy dnes:  
a) logika přednostního práva přítomné chvíle: přítomnost je všechno, život si musíš užít – a to nejlépe teď a tady.
b) logika trhu: život je shánění věcí, leccos se dá a musí sehnat, jsou akce i slevy, ale zadarmo ti nikdo nic nedá.
Ještě vás napadá nějaká běžná, obecná logika?

Usoudit se dá, že s takovými logikami asi budu mít na mysli, na srdci sám sebe. A co když se mi dostane do zorného pole někdo jiný? Co vás napadne, když si toho všimnete? „Ty… Mohl bych si s tebou, kvůli tobě víc užít? Co (za to) budeš chtít?“

c) Dá se tušit další logika: logika sociální ostražitosti. Mohl bys v mém životě způsobit potíž. Nezanecháš v mém životě příliš velkou stopu? Nezabereš v mém životě moc místa? Nechceš mi z něj něco vzít? Nechceš mě nějak vázat? Taky bys mohl vnést nákazu, dotknout se mě svou bolestí, strachem, smutkem, vinou…

***
Farizeus je zastánce jiných logik.
a) logiky (sociální) touhy po Bohu: Jde o to, abych to Nakonec měl dobře s Bohem. Můj život není všechno, a nebude mít cenu, dokud se ho nedotkne Bůh. Cíl mého života nemůže být jen v mém životě, to by nedávalo smysl.
b) Logiku sociální ostražitosti zná farizeus taky. Vůči Bohu se mu do srdce míchá strach, ví, že sám je „hříšný“, tzn. „sociálně malomocný“, že Bůh s ničím jiným než s dokonalostí se smířit nemůže. Vůči lidem taky – ví, že jsou na cestě k Bohu důležití. Že jde o to, aby jim nezůstal nic dlužen. Taky aby ho nestrhli z cesty. Tak další pro něj velmi důležitá logika:
c) logika zákona. Musí být cesta, abych si s druhým nezadal a Bohu se blížil. Zákon tu cestu ukáže…

Proto farizeus pozval Ježíše do svého domu. Ježíš by mohl být prorok, to znamená, že by mohl pomoci s logikou Touhy po Bohu i logikou zákona…

***
Ale v jednu chvíli farizeus nad svou volbou pozvat Ježíše velmi zaváhá: nebude to asi prorok, když ani nepozná, že se ho dotýká hříšná žena. Hřích, vina je jako malomocenství, které člověka z cesty k Bohu strhává. A on to ani nepozná.

Ale tak to není: Ježíš ví… Posluchač ví hned, že Ježíš ví…, a farizeus na to přijde z podobenství o dlužnících.

Ale… tak potom… Když Ježíš ví (o ženě)… a přesto ji nechá sebe dotýkat… tak se to možná s jednou logikou farizeje potkává (touhy po Bohu), ale logiku zákona to láme a k tomu – ztrácí se logika sociální ostražitosti!
Ježíš jako kdyby znal jednu jedinou logiku: Logiku Boží náklonnosti, bezpodmínečné, slitovávající se, nepočítající, odpouštějící…  Ta když se dotkne srdce, vstoupí do života, tak… dívejte na tu ženu…! Blízkost, radost, svoboda.


***
Co my s touto logikou? S logikou Boží náklonnosti, bezpodmínečné, slitovávající se…
Mohla by nás vzmužit, takže bychom potom mohli přiznat, co se skrývá za logikami postmoderního života.
Za logikou přítomné chvíle vězí hluboká beznaděj, za logikou trhu sociální chlad, za logikou sociálního ohrožení hluboký strach a nedůvěra.

Ježíšova logika Boží bezpodmínečné náklonnosti může obrátit naše logiky na hlavu. Vyvrátit je. Smáznout.
Život může mít dobré přesažné tíhnutí (proti logice přítomné chvíle). Život může být dotýkáním osob, (živoucích center života), prolínáním, vznikáním souvislosti (proti logice trhu). Život může být bezpečnější, než by vás napadlo (proti logice sociální ostražitosti).

Ježíšova logika Boží náklonnosti může obrátit naše logiky na hlavu. Vyvrátit je. Je to úžasné. Je to tak potřeba. 

Děkujeme za to, že svou náklonností vyháníš ze srdce chlad a strach.
bratr farář Pavel Jun