Páginas vistas en total

domingo, febrero 03, 2013

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

45. zkušenost abba V
Čáslav 2.3.2013

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.  Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Matouš 11:28-30

»Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.» Mateo 11:28-30


Všechno asi není pro všechny. Třeba to dnešní Ježíšovo pozvání. Sice Ježíš řekl: "pojďte ke mně všichni", ale hned dál je "upřesnění - vylučující výjimka": "Kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny..." A když dál mluví o jhu, tak si prý každý, kdo to slovo od Ježíše slyšel, musel vzpomenout, že obraz "nést jho" má jasnou starozákonní souvislost: jde o jho zákona, život podle zákonů Božího království. Takže to pozvání a zaslíbení není pro všechny. Je (jen) pro ty, kteří a sebe berou život jako jho; kteří na sebe berou jho života, který zkouší být paralelou (replikou, analogií) k tomu, co být má, je to pro ty, kteří se ptají po Bohu, po Dobrém, které přesahuje přítomnou chvíli a jejich osud a chtějí podle toho a k tomu žít, život tomu přizpůsobovat, formovat ho podle toho.

Proč to ti lidé dělají? Chtěli by patřit do Dobrého, k Bohu. Chtěli by žít patřičně. Tak, jak se patří.
Ale každý, kdo se o to pokusí, ví, jak je to těžké, že to je břemeno, že to velmi unavuje. Takové jho skoro láme vaz... Žít podle Pravého, Dobrého, podle Božího... Víc než pocitu patřičnosti si člověk užije pocitu frustrace. Bude srovnávat to, co žije, s tím, co by mělo být, a to se pak objeví tolik nesrovnalostí...

No hay comentarios: