Páginas vistas en total

domingo, enero 13, 2013

42. NEDĚLNÍ SLOVO - ABBA-ZKUŠENOST II - PALABRA DEL DOMINGO - ABBA-LA EXPERIENCIA

 42. Abba - zkušenost II
Čáslav 13.1.2013

Matouš 11:25-26
V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

Mateo 11:25-26
En aquel tiempo Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños.
Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.

                                                                             ***
Zastihujeme Ježíše v situaci neúspěchu. Možná vám to z toho slova nepřipadlo. Ale je to tak.
Palestina by měla být "na nohou", ale vlastně není (tedy neúspěch)... "Mise učeníků nebyla a nebude tak úspěšná, jak se pro tak náročivou Věc, jakým je "Boží Království blízko" má - muselo čekat..., Ježíš se stává víc a víc osamělý. Jeho cesta se zřetelně láme ke kříži. Zastihujeme Ježíše v
situaci neúspěchu.  

                                                                          ***
Co dělat, co se má dělat v situaci neúspěchu?
Není pro úspěch důležitá - nebo snad rozhodující strategie? (Strategie - z řeckého strategos, generál, stratos - vojsko, výprava + agein - vést, strategie je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle).


(Dnes je velký důraz na úspěch, na strategii je spousta (manažerských) škol a kursů...). Mohli jsme sledovat různé strategie kandidátů. Známe to ale i ze svého života).
Co patří k strategii úspěchu? Musíte mít co nabídnout. Musíte umět nabídnout to, co se žádá. Získat schopné spolupracovníky, získat vlivné lidi, média na svou stranu. Umět reagovat na "stiuaci v poli". Očernit protihráče. Dostat je do slepé uličky. A spousta takových věcí.

Když se úspěch nedostaví... nemůže za to špatná strategie a není potřeba ji změnit?


                                                                              ***

Jakou má vlastně Bůh strategii? "Skryl ty věci před moudrými a rozumnými... a zjevil je maličkým, dětem?"
Co je tohle za strategii? Není to strategie zbabělého soupeře, které se konfrontaci se silným soupeřem vyhne? A co tím dosáhne? 
Ne. Je to jinak!

Můžete si vzpomenout na to, co jsme se minulý rok pravidelně po nedělích učili. A když jste nebyli v kostele často, tak si dnes můžete všimnout tónu, v kterém Ježíš dnešní slovo říká a který nás mátl ve vyhodnocení situace: Ježíš v situaci neúspěchu velebí, tzn. přitakává, jakoby se raduje, nebo radostně diví. Copak ho neúspěch netrápí? A co s tím chce dělat? Snad... nic ???!!!!

                                                                              ***

Jakou má podle Ježíše Bůh strategii? Jestli se dá tváří v tvář Ježíšovi říci, že Bůh má nějakou strategii, tak to není "strategie úspěchu", ale "strategie neústupnosti". Bůh "nic nemění". Podstatou Božího projektu (kterým je bytí) je: jde mu neústupně o vás.
To je věc, nevím, jestli ji dokážeme hned pochopit a ocenit: Stratég mívá plán a reaguje na situaci. Bůh nereaguje na situaci, ale tvoří ji a také ji nese. (Přečtěte si v Bibli znovu třeba závěr vyprávění o potopě... a co je dál... vlastně je to všechno jenom a jenom o tomhle).

***

Když byste to chtěli - ne pochopit - ale pokusit se to trochu vyjádřit... tak by se mělo mluvit o paradoxu.
( Paradox (z řeckého  paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. Nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá.)
Něco je "proti zadání". Co se jeví na první pohled - je ve skutečnosti docela jinak.
Největší paradox je kolem "moci" a "bezmoci". To, co se jeví jako mocné, působící, disponující velkou silou, brutální, nápadnou, lstivou, prosazující - svou strategii a v tom sebe sama... je často nesmírná slabost a dřív nebo později se to často prokáže.
A to, co někdy vypadá jako bezmoc - totiž že se člověk neobrátí proti druhému, že svou sílu (rozum...) nepoužije proti druhému, ale toho druhého nese a unese... a v tom se ukáže skutečná moc a síla.

  ***

Takže co ti "moudří a rozumní"... a proti tomu "dítě"...?
Samozřejmě šlo také o rarizeje a zákoníky na jedné straně a o jiné lidi z Ježíšova okolí na druhé straně, ale pro pochopení a vstoupení do Slova můžeme také nechat rozestoupit toho rozumného a dítě v sobě (máme je v srdci) a postavit si je proti sobě.

Moudří a rozumní jsou v ohrožení strategií úspěchu, ptají se hned a pořád - "a co...?" (a co dál, a co z toho, a proč a kolik...). Moudří a rozumní mívají smysl pro strategii, nemívají smysl pro paradox.
Děti (v tomto obrazu) nemají smysl pro strategii, ale paradox jim nevadí. Vlastně jim je jaksi vlastní. Protože mají smysl pro (dětskou) důvěru. Důvěra stojí na paradoxu. "Na tvé tichosti, trpělivosti se prokazuje tvoje síla - unést mě". A vytváří ho Láska!

  ***

Pokoušíme se po nedělích malovat portrét Ježíše, tady vidíme to nejdůležitější: On je součástí této Boží neústupné... "bezmocné" kampaně. Má na ní podíl, dává na ní podíl, a není nic - ani vina, osamění, porážka, a ani smrt, co by z té Boží Věci mělo "vytrhnout"...

Pro Lásku - musíte asi přestat počítat s úspěchem... (Láska to může). ale pro Ježíše Krista může počítat pro ni taky s vítězstvím! A to je nakonec ten celý paradox...

Děkujeme za to, že můžeme zůstat dospělými, a přesto mít dětskou důvěru...

bratr farář Pavel Jun