Páginas vistas en total

domingo, enero 27, 2013

44.abba zkušenost IV - abba experiencia IV

Čáslav 27.1.2013

Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn -  a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
Matouš 11:27

Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo.
Mateo 11:27

Kolem Ježíše se musela dřív nebo později objevit otázka: jakto vlastně je...? Je to pravda, co říká a co zastává, je to skutečně tak? ("Je to od Boha nebo od ďábla"?). Musíme o tom mluvit.

                                                                          ***
To je zásadní otázka. Jak to ve skutečnosti, vlastně, (doopravdy) je? Co je pravda?

Prezidentské volby posledních dnů nám mohou být pro dnešní přemýšlení dobrou přípravou (pdraznou - kontrstní plochou). To, co se nám na Ježišovi má dnes otevřít - může kvůli tomu být živé.
Co rozhoduje spor o pravdu a o to, co je dobré?
Ve volbách jsme měli dva kandidáty? Jeden vyhrál. Ten lepší, který měl pravdu? O pravdě rozhodují volby? Nebo pravdu ukáže až čas?

Do nejistoty ohledně pravdy a dobrého... patří argument.
"Argument" - je přesvědčuijící moment, motiv, informace... který rozhodne ve prospěch pravdy a dobrého, který by mohl přesvědčit... Ten je lepší než volby (protože pravda a dobro nejsou z kategorie věcí, o kterých by rozhodovala (které by měla) pouhá většina).

Jsou různé druhy argumentů. Na který víc dáte? (Klidně si promítněte presidentské kandidáty a odpovídejte si sami...)
Argument faktů. Exaktní. Vědy. Poskládají se fakt a je to jasné.
Argument řečnický. Umím to říci tak, že přesvědčím. (Kdo byl lepší řečník?)
Argument pocitový. (Je jakési síto v duši, hlavě, srdci, kterým prosíváme fakta, které mi dává citlivost na určité argumenty řečníků?). Já cítím, že to je takhle...
Jsou různé druhy argumentů. Faktů, řečnické, pocitové... Na který víc dáte? (Pro koho jste byli a proč?)
Není to nakonec ale stejně - argument proti argumentu. Fakt proti faktu, názor proti názoru, pocit proti pocitu.
                                                                          ***
Mluvili jsme o tom hlavně kvůli Ježíšovi. Koelm Ježíše je to taky tak - vzniká otázka: jak to vlastně je...? Je to pravda, a co z toho bude? Kdyby byly volby, Ježíš by už v téhle chvíli prohrál (a bude to ještě horší, bude víc a víc sám, lidí na jeho straně bude ubývat, až skončí docela sám).
Takže neměl pravdu? Co to je za pravdu, když se neprosadí? Nebo se jí musí dát mnohem víc času?

Je nějaký argument (přesvědčující moment) pro Ježíše? Dá ho Ježíš?

                                                                          ***
Můžeme se pokusit...?
Argument pro Ježíše (který by svým způsobem platil pro všechny volby v našem životě...) - pro to, že měl pravdu - s Bohem (jak to je s Bohem), přestože (by) volby nevyhrál, by (by) skončil tragicky...

"Všechno je mi dáno od Otce.".
Je to "argument Moci". Ježíš má moc (podíl na Moci), která je skutečná, poslední, Boží.
Není to pořád jen tvrzení proti tvrzení, pocit proti pocitu...? Je to skutečná moc? Jak se to prokáže - když volby nebudou? Kdo má čas čekat, jak to dopadne? Zkusme o tom chvilinku mluvit.

a) Ježíšova (Boží) moc...sahá do široka.Argument, přesvědčující moment by měl být tenhle: Ježíš, který jde za hříšníky a celníky.
Ne proto, že je potřebuje nebo že na "jiné nemá". Nevybírá si elitu, nepostaví za sebe pro společné foto nějakou slavnou tvář...
Ježišova moc sahá do široka, ale jinak než jak to mají vítězové voleb, bitev, vojevůdci. Nestrhává k sobě, nedobývá, nezmocňuje se. Jde za... zahrnuje i ty, kteří "nejsou dobří" - a nejsou "jí potřeba"
Má široké a čisté srdce.

b) Ježíšova (Boží) moc sahá do hluboka.Ten přesvědčující moment je: Ježíš se cele - bezpodmínečně vydává Bohu. ("Buď vůle tvá").
Zajímavé sledovat, jak se lidé (jací lidé) přitočí k vítězovi... (Zase se objevil...třeba Šlouf). Tuší odměny a zisky.
Ta skutečná moc ale znamená, že se jí vydáte cele, naprosto, bezpodmínečně, ne ziskuchtivě...

c) K tomu je potřebí dodat: Ta Moc, která je Ježíšova, je dobrá.Ten přesvědčující moment je "velkorysost; to, že napravuje".Pracuje s pozitivním a ne s negativním. "Dobře všechno učinil".
Zlá moc pracuje se lží, pomluvou, vytahuje negativní momenty a probouzí strach a podezření.

Ještě argument pro Ježíše a jeho Moc?
d) Ten přesvědčující moemnt je "beránkovství"... Ta Moc je tak mocná (skutečná), že nezmění tvář, jednání, přístup... když "narazí" (na úzkoprsé, povrchní (ziskuchtivé) a zlé).
Nezná strategii, vůbec se o ni nezajímá. Skutečná moc nevychází ze situace, nepracuje s "propagandou", nemá "volební tým", neanalyzuje situaci, protože se jí nepřizpůsobuje! Unese i bezmoc, i pohrdání, i prohru...
Nezuří při nepochopení, neúspěchu a neopíjí se vítězoslávou.

                                                                           ***
Argument pro Ježíše, pro víru - je Ježíš. Dívejte se: Boží Moc. Široká, hluboká, dobrá, tichá.


                                                      Děkujeme za Ježíše - Beránka.


                                                                                                                                   br. farář Pavel Jun