Páginas vistas en total

martes, marzo 05, 2013

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


49. Ježíšova smrt IV, prorok, trpící Služebník, Iz 53

Čáslav 3.3.2013


Lukáš 23:34  Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."

Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen  Lucas 23:34

Mluvíme o Ježíšově smrti, o tom, jak se o ní přemýšlelo, mluvilo, jaký význam má. Už třikrát a dnes ještě a snad ještě několikrát. (Když tak si to, co jsme objevovali, zopakujte na španělských www.stránkách rodiny Homolků přístupných ze sborových stránek). Dnes dál. K nejtajemnějšímu motivu ze Starého zákona, který se odrazil ve výkladu Ježíšovy smrti nejzřetelněji… Kudy k němu? Třeba tudy:

***
Tajným agentům se poměrně často stává, že se stanou „dvojitými agenty“, že začnou hrát dvojí hru. Mohou se totiž dostat do kontaktu s oběma stranami, tak je to asi zláká. Budu pracovat pro ty i pro ty druhé.
Zláká je k tomu asi zisk. Mohl by být totiž taky dvojí. Ovšem, když na ně přijdou, dají jim nejvyšší trest a žádná strana je nechrání. Mohou si za to ovšem sami. Řekli si o něj.

***
Prorok – to býval svým způsobem vlastně takový Boží agent.
Víte, že se proroci mohli taky stát dvojitými agenty. Jen si srovnejte třeba proroka Jonáše a proti němu třeba Jeremiáše nebo Izaiáše.

Jonáš je normální, poctivý Boží agent, pracuje výlučně pro Boha. Vyřídí jeho Soud v Ninive a potom už se jen zdálky nezaujatě, zvědavě dívá – jak se to stane.
Ale někteří proroci (Jeremiáš, Ezechiel, Deuteroizaiáš)… Ti jsou samozřejmě za Boha, ale taky pro lidi. Lidem vyřizují Boha, a Bohu… s Bohem bojují za lidi.
Proroci tedy taky mohou hrát dvojí hru. Pro Boha. Pro lidi.

***
Proč to dělají? Nebude to pro ně znamenat dvojí zisk, naopak. Mnohokrát násobenou ztrátu.
Budou to mít těžké s lidmi, protože nemohou být tajní z podstaty věci, a lidé se k nim budou chovat jako k „cizím agentům“.
Budou to mít násobně těžší s lidmi, protože s nimi zůstanou, neřeknou jim „to od Boha“ jednou a nebudou jen zdálky sledovat, „jak se to stane“,… ale budou neodbytní, budou se vracet a znovu a znovu to říkat, budou o lidi bojovat, protože jim na nich záleží. A lidé je budou znovu a znovu trápit. A víc a víc.
Budou to ale mít těžké i s Bohem, budou se hádat i s Ním, budou totiž zápasit o lidi, přimlouvat se za ně, stavět se „do mezery, trhliny (Ž 106,23)“ mezi Bohem a lidmi, budou ji chtít zaplnit, budou lidi vlastním tělem bránit.
A navíc je to celé bude hrozně pálit v srdci. Bezmocným smutkem.

Budou chtít zahnat Lhostejnost lidí a zastavit Hněv Boží. Budou mít násobenou ztrátu: Opovrženi, nenáviděni lidmi. Bojující s Bohem. Smutek v srdci.

Proroci tedy bývali i jako „dvojití agenti“ (zvláště v určité době se to začalo stávat – v době kolem exilu, platí to o Jeremiášovi, Ezechielovi, Izaiášovi…). A nic z toho mít nebudou, docela naopak, mnohokrát to „odnesou“.
Proč to dělají? Pochopili, jaká věc je mezi lidmi a Bohem…?

***
Tohle „dvojité agentství“ některých proroků v sobě skrývá cosi, co se zatřpytí v Izaiášově písni o Božím služebníku v takovém jasu, že se začne tavit logika zrady, hněvu, trestu, odplaty, samoty, strachu a odpuštění… A pak se to odrazí zásadně v interpretaci Ježíšovy smrti (o které teď mluvíme)…

Utrpení, které je na Služebníkovi vidět… se může – musí zřetelně kvalifikovat… je to kvůli nám, je to lidskou rukou, je to znamení lidského vzdoru proti Bohu, vepsané do jeho osudu.
Ale z toho trpěl „kvůli nám“, se stane: trpěl „pro nás“. Jak se z toho „kvůli nám“ (naší vinou) může stát „pro nás“? Jak vznikne ta spojnice? Tajemství…?

Připomínám: Služebník byl elitní „dvojitý agent“.
Za Boha před námi. A my k tomu tento vzdor. A za nás před Bohem. Co na to Bůh?
Když On stojí před Bohem po tom všem a takhle – a stejně potichu za nás, když vzdor člověka vůči Bohu je tolik vidět… a On přes to, stejně stojí za nás před Bohem… Pak se všechno může jaksi do hloubky posunout, pootočit, přesunout a náš vzdor projde Služebníkem a narazí na Boží soucit (potká jej) a přepadne do Něj.

Děkujeme za to, že nás nenecháváš zemřít v našem vzdoru. 

bratr farář Pavel Jun