Páginas vistas en total

jueves, diciembre 26, 2013

SVÁTEČNÍ SLOVO - PALABRA FESTIVA

Vánoční radost

Čáslav 26.12.2013

 Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
  Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 
Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
 “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Lukáš 2:10-14

Pero el ángel les dijo: «No tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 
 Esto os servirá de señal: Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 
De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían: 
«Gloria a Dios en las alturas,y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lucas 2:10-14

Vánoční radost... jak je to s ní?

Jak vůbec poznáte radost?
Nejprve - jak ji poznáte na druhém? Je vidět, ne? Vidíte: Úsměv. rozzářené oči. Ruce nad hlavou. Slzy v očích. Gesto - nejrůznější gesto (zaťatá pěst, ruce vyletí vzhůru...).  Slyšíte neartikulovaný výkřik.
Projděte si vánoční obrazy - Betlémů s Dítětem, Marií, Josefem, pastýři, anděly. Na většině radost takhle není.
Jaká je tedy vánoční radost?

Je těžké se radovat? Nebo je radost docela samovolná, prostě přijde, když je důvod?
Co bývá důvodem k radosti? Leccos...? Vítězství, zisk, dar, úspěch, uznání, neúspěch druhého, náklonnost, pochopení...

A co je vlastně radost - jaký pocit k ní patří? Těžké popsat takhle širokou věc? Dalo by se to takhle? "Chce se mi... Chce se mi... mně se opravdu chce - žít...?"

Jak je to s vánoční radostí?
Když si představíte vánoční situaci... (Betlém, dítě, Marie, Josef, andělé, pastýři...)

Jaká je vánoční radost?

Marie... "Jsem služka Páně". Není vítězoslavná. Je pokorná.
A je velmi něžná - přijímá se jako bezbranné dítě. 
Je užaslá. Úžas - něco nečekaného, nečekatelného, nepatřičného se děje... V obrázcích vánoční situace bývá jakési strnutí.
Je tichá. (Až pasivní...)
A Josef... Je bezradná. Zvláštní bezradností. Není co přidat, nejsem co platný nebo spíš - dostal jsem se k tomu, ani nevím jak. 
A andělé... Padá shora...
A pastýři... i pastýři jsou při tom... Je široká, otevřená a přístupná naprosto všem, nejsou vyloučeni ani... ani... (Není to tak, že jeden se raduje a druhý...)
Jaká vám ještě připadá?

Zvláštní radost... Co je důvodem vánoční radosti?
Nečekané dítě v klíně jedné ženy?
Je to Dítě, které... ztělesní Boha, jeho náklonnost, Boží "chce se mi... být s vámi...". Tohle jsou vánoce: Bůh dává najevo - "chce se mi... chce se mi být s vámi - (tedy:) to znamená - mám z vás (pro vás, kvůli vám) radost..."

Vánoční radost je:  Bůh má v lidech zalíbení. "Jste chtěni".
A v tomhle je vánoční Radost úžasná. Je to Radost, která se ve vás jen odráží a jinak se o nic ve vás neopírá. O nic ve vás se neopírá!!! To "chce se..." není moje prvotně, jen mě potkává a i mě se týká a prochází mnou... a jen se ve mně odráží. (Nemá žádný jiný důvod, žádný důvod, který by mně byl k dispozici, kterým bych se mohl pyšnit, a spíš ještě - o který bych se musel bát).
A vy pak můžete také začít chtít, začnete také chtít Boha a druhé lidi a život a budoucnost. Začínáte chtít milovat.
Radost a láska takhle souvisí - a na příběhu Ježíše se dá pochopit proč... (Chce se mi žít - kvůli Tobě, protože Tobě se chce žít kvůli mně.)
A to je vánoční radost. Je prvně Boží. A potom vzájemná.

Tedy: Radost, ta vánoční, ta nejhlubší, ta od Boha, je pokorná, něžná, užaslá, tichá, trochu bezradná, široká, přichází shora; jen se v nás odráží to Boží: chce se... mi být s vámi;
 a o nic v nás se neopírá.

(O vánocích se připomíná tohle: Bůh vás chce, chce být s vámi, v bezprostřední blízkosti, bez strachu... tedy má z vás radost (chce vás a vy můžete chtít jeho a druhé lidi a život).

Děkujeme za to, že nás bereš do své Radosti. Ať jsme vůči ní vnímaví.

bratr farář Pavel Jun