Páginas vistas en total

lunes, noviembre 14, 2016

POBOŽNOST NA ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY DIAKONIE STŘEDNÍ ČECHY

V Matoušovi 11:29 čteme: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce." Co je to pokora? Je ctnost, která nám ukazuje naše vlastní  omezení a slabé stránky. Pokora je velmi důležitá, protože  je kořenem  mnohých hodnot velkého významu v životě křesťana.Pokorný se těší privilegiu  osobního vztahu s Bohem.  Má skutečnou touhu pomáhat a sloužit. Povzbuzuje a stimuluje ctnosti druhých. Zakrývá nedostatky svého souseda. Respektuje každou osobu, protože si je vědom  hodnoty Božího stvoření.Naše povaha a hrdost nám nedovolí naučit se být skromnými, pokud sám  Bůh nám neukáže na naše slabosti a neschopnosti,  prostřednictvím chyb, nemocí, selháním, či dokonce hříchu. Pokorný člověk uzná, že v sobě nemá ani díky svému vzdělání, svých zkušeností a  připraveností, sílu a moudrost nezbytnou pro splnění Boží vůle.Naučme se slyšet Boží hlas denně, čtením jeho slovo, analyzujme náš život a modleme se za potřebné změny v sobě.Čtení Bible a konstantní modlitba nám pomohou v naší transformaci. Prosme Boha, aby nám ukázal jak naše pýcha ovlivňuje naše postoje, ambice, reakce, zlost, kritiku, vztahy a rozhodování. Nakonec pamatujme: Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Pokora je ctnost, a Ježíš řekl: " učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:  ..." následujme jeho příklad pokory. Matouš 11:29