Páginas vistas en total

domingo, abril 30, 2017

SÍLA MODLITBY

Boží slovo je plné příběhů popisujících sílu modlitby v různých situacích. Síla modlitby překonala nepřátele (Žalm 6: 9-10 Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlas slyší, Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme), podmanila smrt (2. Královská 4: 3-36), přinesla uzdravení (List Jakubův 5: 14-15 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.), a porazila démony (Marek 9:29 Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.) , Bůh, skrze modlitbu, otevře oči, změní srdce, hojí rány, a poskytne moudrost (Jakub 1:5 Má-li někdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána). Síla modlitby by se neměla podceňovat, protože je založen na slávě a síle nekonečně mocného Boha vesmíru! Daniel 4:32 prohlašuje:  Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: Co to děláš? 

No hay comentarios: