Páginas vistas en total

jueves, abril 06, 2017

ZASTAV SE NA CHVÍLI...

Zastav se na chvíli a přemýšlej o smyslu svého života. Žiješ sobecky pro sebe, pro své zájmy a úspěchy? Točí se tvoje síly kolem tvé rodiny? Jsou tvoje ambice pozitivně změnit svět?

Ale všechny tyto cíle, včetně posledního, který se zdá být tak ušlechtilý, jsou marné. Jediný hodnotný cíl a věčná radost je sloužit Kristu.  Jako jeho následovníci, náš život by měl napodobovat život Ježíše Krista. Matouš 20:28 nám říká, že Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil .“

Ale někdy se můžeme cítit v rozpacích při pomyšlení na nádherné způsoby jakým ostatní věřící slouží Pánu. Král David vedl velké armády do války s Pánem po jeho boku. V současné době existují evangelisté, kteří mluví k  tisícům lidí, a mnoho z nich je spaseno. Jak to můžeme srovnávat s tím, co  děláme my? Ačkoliv takové  srovnání nás může odradit, je zřejmé, že křesťané používají jiné výmluvy, nesnaží se, například kvůli nedostatku zkušeností, nebo nemají tu správnou osobnost pro určitou práci.

Nicméně, Boží výzva je pro každého křesťana jedinečná. On ti dá slova, schopnosti a okolnosti, aby bylo možné provést to, co Bůh chce, aby jsi udělal. Uvědom si, že náš nebeský Otec je ten, který dělá rozdíl. Jsme jen jednoduché nástroje, a skutečnost, že on bude používat je požehnáním.

 Ukazuješ svou lásku k Pánu skrze službu druhým? Žiješ tak, že můžeš říci, na konci každého dne, Pane, snažil jsem se dělat dnes tvoji vůli tím nejlepším způsobem.

No hay comentarios: