Páginas vistas en total

domingo, julio 02, 2017

NEDĚLNÍ SLOVO

Čáslav 2.7.2017
Psalms 4:7  Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8  Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9  Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Co vidíte na obraze?
Jsou tam: Lidi, stromy, ptáci, ryby, kozy, andělé, světlo.


***
Jaká je atmosféra?
Večerní? Ranní svítání. Trochu tma? Trochu sen.
Chtěli byste tam být?

***
Obraz je od M.Chagalla. Jmenuje se: „Stvoření“ nebo „Ráj“.
Co je tam rajského? Co dělá ráj rájem? To je naše otázka! Vážná, vášnivá. (Díváme se v životě po dobrém, stojíme o něj celým srdcem… Jen si nebýváme jisti, co je dobré, co dělá život dobrým… Uvidíme to tady?)

***
Nejprve probereme ty dva dole a ty dva nahoře…

Ti dva dole – lidé.
Co se tam děje?
Překvapuje vás něco?
Všimněte si dvou zvláštností. Zvláštní je: Ten, co trhá jablko, není žena, jak by měla být podle příběhu z Gen 3. Je to muž.
A ten strom, ze kterého trhá, nestojí uprostřed, ale na kraji. Není to ten zakázaný.
Takže tam se děje něco jiného, než počátek ztráty Ráje. Tenhle děj do Ráje patří!

Jak se tváří ovoce trhající muž? Ohlíží se na ženu.
Tak: já bych řekl, že ovoce má pro ni, jako dárek.
Kdyby chtěl pro sebe, bylo by to mezi ním a zíral by na to ovoce jako uhranutý. On ovoce trhá pro ni. Myslí na ni!

Ti dva nahoře – andělé.
Jaký z nich máte pocit?
Jsou soustředěni. Opečovávají slunce. Jsou do slunce jakoby „zasnění“. Zamilovaní. Něžně, s láskou a úctou se dotýkají.
Troubí – pro koho? Pro radost? Tomuhle se říká „chvála“!
K čemu jsou vlastně andělé? Mají upozornit na to podstatné. Člověk to často přehlédne. Zmate se, zamyslí se a ztratí se dřív, než mu to dojde…
Cože je to Podstatné? To místo uprostřed-nahoře, hlavní, těžištní, pramenné není prázdné. to je to zvláštní – je tam všechno, skoro natěsnané, ale má to strukturu. Odněkud se to odvíjí, vyvěrá a někam se to vrací. (Není to džungle).

To slunce, na které jsou soustředěni, které opečovávají, světlo je Bůh. U Chagalla velmi často slunce Slunce symbolizuje Boha. (Je žid, víc „z Boha“ nezobrazí).
Tak, už můžeme zkusit říci, co je rajské, co dělá ráj rájem.

***
Co kvalifikuje místo jako „dobré místo  k životu“?
a)    Člověk není uprostřed. Uprostřed je světlo. Bůh. Když vám tohle dojde…
Tohle je počátek a podstata zla – člověk si začne myslet, že je ve středu všeho, že se točí vše kolem něj, že si může všechno dovolit, koupit, říci…
Slunce vypadá trochu jako oko… „Svět je stvoření Boží“. Svět jako Boží myšlenka, Boží sen… To je kvalifikace světa!
b)   Člověk se stará o druhého člověka. (Nejde si jenom po svém).
Život se neodehrává mezi mnou a tím, co já chci. Je tam to ohlédnutí.
Všimněte si: Jsou nazí. Nestydí se – nebojí se, neposuzují.

RÁJ DĚLÁ RÁJEM:
Schopnost (možnost) ohledu (nejsem sám, je tu druhý člověk, jsme tu spolu)
schopnost (možnost) respektu a úcty (opravdu nejsem uprostřed všeho, tam je Někdo Jiný).

Děkujeme za to, že nám vracíš možnost umožnění dobré úcty k Tobě, a dobrého respektu k druhým lidem.  

bratr farář Pavel Jun

No hay comentarios: