Páginas vistas en total

domingo, febrero 26, 2017

Lukáš 5:29-31

Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ 

  Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“

Lukáš 5:29-31